لوله و اتصالات تک لایه

زانو دیواری بوشن فلزی تک لایه

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
"۱/۲*۲۰
قیمت (تومان)
۶،۴۶۰
تعداد
تخفیف
۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
"۳/۴*۲۵
قیمت (تومان)
۹،۱۱۳
تعداد
تخفیف
۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
زانو بوشن فلزي دیواري تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
"۱/۲*۲۵
قیمت (تومان)
۶،۵۱۶
تعداد
تخفیف
۱۸٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰