لوله و اتصالات تک لایه

زانو دیواری بوشن فلزی تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو دیواری بوشن فلزی تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو دیواری بوشن فلزی تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی دیواری
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۱۰،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی دیواری
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۵۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه بوشن فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی دیواری
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۶۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): مغزی فلزی دیواری
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۰۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): مغزی فلزی دیواری
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
زانو تک لایه مغزی فلزی دیواری آذین
نوع(تایپ): مغزی فلزی دیواری
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۸۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا