لوله و اتصالات تک لایه

زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو یکسر فلزی تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت  زانو یکسر بوشن فلزی تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۰۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۵۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۱۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۶۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۳۲*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۸۲،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر بوشن فلزی
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۴۰۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه زوج یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه زوج یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): زوج یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۷۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه زوج یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه زوج یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): زوج یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۵۳۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه زوج رادیاتوری 500 یکسر بوشن فلزی آذین
زانو تک لایه زوج رادیاتوری 500 یکسر بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): زوج رادیاتوری 500 یکسر بوشن فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۶۰۱،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا