لوله و اتصالات تک لایه

زانو 90 درجه تک لایه

لیست قیمت خرید زانو 90 درجه تک لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 20 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 20 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۳۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 25 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 25 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴۷،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 32 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 32 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۷۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 40 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 40 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۳۷،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 50 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 50 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۴۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 63 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 63 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۹۹،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 75 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 75 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۶۲۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 90 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 90 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۱۴۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 110 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 110 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۸۹۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 125 میلی متر
زانو ٩٠ درجه تک لایه آذین سایز 125 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۹۲۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا