لوله و اتصالات تک لایه

زانو 90 درجه تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 90 درجه تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 90 درجه تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو تک لایه چپقی 90 درجه آذین
زانو تک لایه چپقی 90 درجه آذین
نوع(تایپ): چپقی درجه: 90
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۳۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه چپقی 90 درجه آذین
زانو تک لایه چپقی 90 درجه آذین
نوع(تایپ): چپقی درجه: 90
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۴۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تبدیل تک لایه 90 درجه آذین
زانو تبدیل تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۲۰*۲۵
قیمت (ریال)
۴۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۳۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۵۴،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۸۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۵۹،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۷۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴۴۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه 90 درجه آذین
زانو تک لایه 90 درجه آذین
درجه: 90
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۷۱۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا