لوله و اتصالات تک لایه

سه راهی مساوی تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی مساوی تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۴۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۶۶،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱۰۰،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۸۶،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۱۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۵۸۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۹۷۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۷۱۸،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۵۸۱،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تک لایه مساوی آذین
سه راه تک لایه مساوی آذین
نوع(تایپ): مساوی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۴،۱۳۴،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا