لوله و اتصالات تک لایه

فلنج و آداپتور تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت فلنج و آداپتور تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت فلنج و آداپتور تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فلنج تک لایه آذین
فلنج تک لایه آذین
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۶۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج تک لایه آذین
فلنج تک لایه آذین
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۶۶۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج تک لایه آذین
فلنج تک لایه آذین
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۹۸۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج تک لایه آذین
فلنج تک لایه آذین
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۱۱۵،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنج تک لایه آذین
آداپتور فلنج تک لایه آذین
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۵۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنج تک لایه آذین
آداپتور فلنج تک لایه آذین
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۲۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنج تک لایه آذین
آداپتور فلنج تک لایه آذین
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۲۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنج تک لایه آذین
آداپتور فلنج تک لایه آذین
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۱۶،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا