لوله و اتصالات تک لایه

فلنج و آداپتور تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت خرید فلنج و آداپتور تک لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۶۳ mm
قیمت (ریال)
۵۲۴،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۶۳ mm
قیمت (ریال)
۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۷۵ mm
قیمت (ریال)
۵۴۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۷۵ mm
قیمت (ریال)
۱۷۵،۳۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۹۰ mm
قیمت (ریال)
۸۰۷،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۹۰ mm
قیمت (ریال)
۳۳۲،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۱۱۰ mm
قیمت (ریال)
۹۰۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۱۱۰ mm
قیمت (ریال)
۴۴۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا