لوله و اتصالات تک لایه

فلنج و آداپتور تک لایه

لیست قیمت خرید فلنج و آداپتور تک لایه

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۶۳ mm
قیمت (ریال)
۶۶۲،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۶۳ mm
قیمت (ریال)
۱۴۷،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۷۵ mm
قیمت (ریال)
۶۹۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۷۵ mm
قیمت (ریال)
۲۱۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۹۰ mm
قیمت (ریال)
۱،۰۳۴،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۹۰ mm
قیمت (ریال)
۴۱۲،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنچ تک لایه آذین
فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۱۱۰ mm
قیمت (ریال)
۱،۱۵۵،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
آداپتور فلنچ تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۱۱۰ mm
قیمت (ریال)
۵۵۴،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۱۸٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا