لوله و اتصالات تک لایه

مغزی یکسر فلز تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت مغزی یکسر فلز تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت مغزی یکسر فلز تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر مغزی فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۱۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر مغزی فلزی
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۴۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر مغزی فلزی
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۴۸،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
زانو تک لایه یکسر مغزی فلزی آذین
نوع(تایپ): یکسر مغزی فلزی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۶۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۹۶،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۶۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۰۱،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۶۰،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۶۰۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
مغزی تک لایه یکسر فلز آذین
نوع(تایپ): یکسر فلز
سایز
۴۰*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱،۴۴۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا