لوله و اتصالات تک لایه

مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه

لطفا توجه کنید

لیست قیمت مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت مهره ماسوره بوشن فلزی تک لایه به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۷۲۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱،۰۳۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۱،۳۴۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۴۰*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۲،۴۹۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۵۰*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۷۴۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): بوشن فلزی
سایز
۶۳*۲"
قیمت (ریال)
۵،۰۰۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه تلفیقی بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه تلفیقی بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): تلفیقی بوشن فلزی
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۱۲،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه تلفیقی بوشن فلزی آذین
مهره ماسوره تک لایه تلفیقی بوشن فلزی آذین
نوع(تایپ): تلفیقی بوشن فلزی
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۹۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه دو سر جوش آذین
مهره ماسوره تک لایه دو سر جوش آذین
نوع(تایپ): دو سر جوش
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۱۳۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مهره ماسوره تک لایه دو سر جوش آذین
مهره ماسوره تک لایه دو سر جوش آذین
نوع(تایپ): دو سر جوش
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱۸۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا