لوله و اتصالات تک لایه

چهارراه تک لایه

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
چهارراه تک لایه آذین
چهارراه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (تومان)
۲،۰۸۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
چهارراه تک لایه آذین
چهارراه تک لایه آذین
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (تومان)
۲،۷۷۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰