لوله و اتصالات پلیکا

انواع تبدیل پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت انواع تبدیل پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت انواع تبدیل پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۱۶۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۲۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۲۸۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۳۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۲۵*۹۰
قیمت (ریال)
۳۶۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۰۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۶۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۶۷۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۱۶۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۷۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
تبدیل پلیکا غیر هم مرکز گلپایگان
نوع(تایپ): غیر هم مرکز
سایز
۲۰۰*۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۳۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا