لوله و اتصالات پلیکا

رابط پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت انواع رابط پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت رابط پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳۹۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۸۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۳۹۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
رابط پلیکا دریچه بازدید گلپایگان
نوع(تایپ): دریچه بازدید
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا سیفون به کاسه گلپایگان
رابط پلیکا سیفون به کاسه گلپایگان
نوع(تایپ): سیفون به کاسه
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا سیفون به کاسه گلپایگان
رابط پلیکا سیفون به کاسه گلپایگان
نوع(تایپ): سیفون به کاسه
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا به تابلو - برقی گلپایگان
رابط پلیکا به تابلو - برقی گلپایگان
نوع(تایپ): به تابلو - برقی
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
رابط پلیکا به تابلو - برقی گلپایگان
رابط پلیکا به تابلو - برقی گلپایگان
نوع(تایپ): به تابلو - برقی
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا