لوله و اتصالات پلیکا

سیفون پلیمر پلیکا

لطفا توجه کنید

لیست قیمت انواع سیفون پلیمر پلیکا

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سیفون پلیمر پلیکا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
نوع(تایپ): پایه دار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
نوع(تایپ): پایه دار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
نوع(تایپ): پایه دار
سایز
۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۹۴۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
سیفون پلیکا پایه دار گلپایگان
نوع(تایپ): پایه دار
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری چسبی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری چسبی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری چسبی گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری چسبی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری پوشفیت
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری پوشفیت
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
سیفون پلیکا کیت فاضلاب شهری پوشفیت گلپایگان
نوع(تایپ): کیت فاضلاب شهری پوشفیت
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا