لوله و اتصالات پلیکا

بوشن پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت بوشن پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت بوشن پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۶۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۱،۲۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
بوشن پلیکا ترمزدار رزاقی
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
۲،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا