لوله و اتصالات پلیکا

درب دریچه بازدید پلیمر پلیکا

لطفا توجه کنید

لیست قیمت درب دریچه بازدید

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت درب دریچه بازدید پلیمر پلیکا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
نوع(تایپ): بازدید بینا
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
نوع(تایپ): بازدید بینا
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
دریچه پلیکا بازدید بینا گلپایگان
نوع(تایپ): بازدید بینا
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه پلیکا بازدید منهول گلپایگان
دریچه پلیکا بازدید منهول گلپایگان
نوع(تایپ): بازدید منهول
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا