لوله و اتصالات پلیکا

درب دریچه بازدید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
دریچه بازدید رزاقی
دریچه بازدید رزاقی
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸