لوله و اتصالات پلیکا

زانو 45 درجه پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 45 درجه پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 45 درجه پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۹۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۲۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۹۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۱۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۹۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۰۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶۷۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۰۶۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۲،۰۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 45 درجه رزاقی
زانو پلیکا 45 درجه رزاقی
درجه: 45
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۲۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا