لوله و اتصالات پلیکا

زانو 90 درجه پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 90 درجه پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 90 درجه پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۰۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۰۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۷۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳۷۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۹۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶۷۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۳۵۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۲،۶۰۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پلیکا 87.5 درجه یکسر خم گلپایگان
زانو پلیکا 87.5 درجه یکسر خم گلپایگان
نوع(تایپ): یکسر خم درجه: 87.5
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا