لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی تبدیلی 45 درجه پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی تبدیلی 45 درجه پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی تبدیلی 45 درجه پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۹۰*۵۰
قیمت (ریال)
۵۴۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۵۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۹۰*۷۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۶۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۷۵۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۲۵*۹۰
قیمت (ریال)
۱،۰۹۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۱۸۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۶۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۷۴۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه تبدیل پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۱۶۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۷۷۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا