لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی تبدیلی 90 درجه پلیکا پلیمر

لیست قیمت خرید سه راهی تبدیلی 90 درجه پلیکا پلیمر

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 63 در 40 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 63 در 40 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳*۴۰
قیمت (ریال)
۳۱۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 63 در 50 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 63 در 50 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳*۵۰
قیمت (ریال)
۳۳۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 50 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 50 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰*۵۰
قیمت (ریال)
۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 63 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 63 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۵۶۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 75 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 90 در 75 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰*۷۵
قیمت (ریال)
۵۸۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 63 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 63 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۷۶۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 75 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 75 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۸۱۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 90 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 110 در 90 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۹۳۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 125 در 63 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 125 در 63 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۰۸۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 125 در 75 میلی متر
سه راه تبدیل 90 درجه پلیکا پلیمر گلپایگان سایز 125 در 75 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۷۵
قیمت (ریال)
۱،۱۳۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا