لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی دریچه بازدید پلیکا پلیمر

لیست قیمت خرید سه راهی دریچه بازدید پلیکا پلیمر

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۲۱۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۶۱۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۱۶۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
سه راه + دریچه بازدید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۷،۸۵۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا