لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی دریچه بازدید

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۴۷،۲۱۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
سه راه دریچه بازید پلیمر گلپایگان
واحد: عدد
سایز
۲۰۰
قیمت (تومان)
۰
تعداد
تخفیف
۱۰٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸