لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی مساوی 45 درجه پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی مساوی 45 درجه پلیکا پلیمرپ

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی 45 درجه پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۷۱۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۸۶۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۶۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۳،۰۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی درجه: 45
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی - معمولی رزاقی
سه راه پلیکا 45 درجه مساوی - معمولی رزاقی
نوع(تایپ): مساوی - معمولی درجه: 45
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا