لوله و اتصالات پلیکا

سه راهی مساوی 90 درجه پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی مساوی 90 درجه پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی 90 درجه پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
نوع(تایپ): خم درجه: 87.5
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
نوع(تایپ): خم درجه: 87.5
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
نوع(تایپ): خم درجه: 87.5
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۲۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
نوع(تایپ): خم درجه: 87.5
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۳۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه خم گلپایگان
نوع(تایپ): خم درجه: 87.5
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۸۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۸۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۹۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۰۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۹۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 87.5 درجه گلپایگان
درجه: 87.5
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۷۴۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا