لوله و اتصالات پلیکا

قیمت لوله پلیکا معمولی تهران رزاقی

لطفا توجه کنید

قیمت لوله پلیکا معمولی و ارزان رزاقی تهران

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت لوله پلیکا پلیمر تهران به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی
لوله پلیکا نیمه قوی ضخامت 9.8 رزاقی
نوع(تایپ): نیمه قوی ضخامت: 9.8
سایز
۴۰۰
قیمت (ریال)
۷۶،۸۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.6
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۹۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.6 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.6
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱،۵۳۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.5 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.5
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱،۲۱۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 2
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱،۹۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.8
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲،۳۰۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.8
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲،۷۵۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۸۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.5 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 2.5
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۵،۲۴۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 3.2 رزاقی
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 3.2
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۸،۵۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا