لوله و اتصالات پلیکا

لوله پلیکا پلیمر

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله پلیکا پلیمر به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴،۴۴۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 3
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان
لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn16 ضخامت: 4.7
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۷،۰۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.8
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳،۸۱۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۶،۴۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 4.3
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۹،۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 2.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵،۶۷۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸،۴۷۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 4.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱۱،۴۰۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn12.5 ضخامت: 5.3
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا