لوله و اتصالات پلیکا

قیمت لوله پلیکا گلپایگان

لطفا توجه کنید

قیمت لوله و اتصالات پلیکا گلپایگان

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت پلیکا گلپایگان به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

ایجاد پیش فاکتور آنلاین توسط کارشناس: (ارسال تصویر یا فایل لیست خرید

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۴،۴۴۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 3
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان
لوله پلیکا Pn16 آبرسانی ضخامت 4.7 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn16 ضخامت: 4.7
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۷،۰۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 1.8 گلپایگان
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 1.8
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳،۸۱۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۶،۴۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 4.3
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۹،۳۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان
لوله پلیکا هواکشی ضخامت 2.2 گلپایگان
نوع(تایپ): هواکشی ضخامت: 2.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵،۶۷۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان
لوله پلیکا فاضلابی ضخامت 3.2 گلپایگان
نوع(تایپ): فاضلابی ضخامت: 3.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸،۴۷۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان
لوله پلیکا Pn10 آبرسانی ضخامت 4.2 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn10 ضخامت: 4.2
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱۱،۴۰۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان
لوله پلیکا Pn12.5 آبرسانی ضخامت 5.3 گلپایگان
نوع(تایپ): آبرسانی فشار: Pn12.5 ضخامت: 5.3
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا