لوله و اتصالات پلیکا

کوپلینگ ترمزدار پلیمر پلیکا

لطفا توجه کنید

لیست قیمت کوپلینگ ترمزدار پلیمر پلیکا

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت کوپلینگ ترمزدار پلیمر پلیکا به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۴۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۰۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۸۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳۸۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۶۹۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
سوکت پلیکا ترمزدار گلپایگان
نوع(تایپ): ترمزدار
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا