لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

تبدیل پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت تبدیل پلی اتیلن جوشی 

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت تبدیل پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳*۵۰
قیمت (ریال)
۵۸،۰۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۶۶،۶۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵*۶۳
قیمت (ریال)
۸۱،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۰۵،۹۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۴۵،۲۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۷،۱۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۱۷۵،۵۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۶۳،۲۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
تبدیل جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۶۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۳۲۷،۴۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا