لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

تبدیل پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید تبدیل پلی اتیلن جوشی 

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳*۵۰
قیمت (ریال)
۵۸،۰۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۶۶،۶۳۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۷۵*۶۳
قیمت (ریال)
۸۱،۷۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۰۵،۹۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۹۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۴۵،۲۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۷،۱۳۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۱۷۵،۵۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۶۳،۲۴۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل جوشی پلیران - PN5
تبدیل جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۶۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۳۲۷،۴۳۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا