لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

درپوش تست پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت درپوش تست پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت درپوش تست پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۲،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۸،۲۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۴،۲۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۳۳،۳۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۷،۵۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۸۱،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی تست (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): تست نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا