لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

درپوش موقت پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت درپوش موقت پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت درپوش موقت پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): موقت نوع اتصال: جوشی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۷،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): موقت نوع اتصال: جوشی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۷،۸۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): موقت نوع اتصال: جوشی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۴،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
درپوش جوشی موقت (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): موقت نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۶۹،۶۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
کپ جوشی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا