لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۰۱،۲۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۱۱،۳۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۶۰،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۳۲،۱۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۸۲۵،۲۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
دریچه بازدید جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۰۴۴،۸۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا