لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت دریچه بازدید پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۰۱،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۱۱،۳۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۲۶۰،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۳۲،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۸۲۵،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
دریچه جوشی بازدید (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): بازدید نوع اتصال: جوشی
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۰۴۴،۸۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا