لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 5 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 5 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۸،۵۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 6 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 6 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۷۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 7 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 7 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۴،۵۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 9 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 9 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۸۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 11 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 11 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۴۰،۵۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 12 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 12 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۵۰۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 16 میلی متر
زانو جوشی 45 درجه پلیران - PN6 - PE100 سایز 16 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۷۰۵،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا