لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو 45 درجه پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۸،۵۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۷۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۴،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱۸۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲۴۰،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۵۰۸،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۷۰۵،۱۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۸،۵۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۷۳،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
زانو 45 درجه جوشی فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۲۴،۵۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا