لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

زانو 90 درجه پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید زانو 90 درجه پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۳،۲۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۰۰،۷۷۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۱۶،۱۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۰۱،۵۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۳۲۵،۷۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۷۳۰،۲۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
زانو جوشی 90 درجه پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۹۰۵،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو جوشی 90 درجه پلیران
زانو جوشی 90 درجه پلیران
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا