لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی بازدید پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید سه راهی بازدید پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۰۲،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۷۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۶۵۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا