لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی بازدید

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۰۲،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۷۴،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۶۵۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸