لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی بازدید

بازه قیمت (تومان)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  تومان
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (تومان)
تعداد
تخفیف
جمع (تومان)
جمع با تخفیف (تومان)
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-45
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۲۳،۳۶۸
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (تومان)
۱۳،۳۶۵
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
سه راه بازدید جوشی پلیران - PN5-90
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (تومان)
۵۰،۳۷۱
تعداد
تخفیف
۲۲٪ ۲۵٪
جمع (تومان)
۰
جمع با تخفیف (تومان)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸