لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی دو طرف جوشی

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه دو طرفه جوشی پلیران - PN5
سه راه دو طرفه جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳*۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۲۲۷،۰۳۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا