لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی دو طرف پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی دو طرف پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی دو طرف پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه جوشی دوطرفه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی دوطرفه Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): دوطرفه نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۲۷،۰۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۶۳*۵۰
قیمت (ریال)
۳۴۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۳۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۷۵*۶۳
قیمت (ریال)
۴۰۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۹۰*۶۳
قیمت (ریال)
۶۱۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۹۰*۷۵
قیمت (ریال)
۶۲۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۹۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۱۱۰*۶۳
قیمت (ریال)
۹۸۴،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۹۹۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
سه راه تبدیل جوشی Pn10 پلی اتیلن تکاب اتصال
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: 100
سایز
۱۱۰*۹۰
قیمت (ریال)
۱،۰۳۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا