لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی مساوی 45 درجه پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید سه راهی مساوی 45 درجه پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۵۰*۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱۲۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳*۵۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱۶۸،۲۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳*۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۱۹۲،۳۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۷۵*۶۳*۷۵
قیمت (ریال)
۲۹۰،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۷۵*۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۳۰۹،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۹۰*۶۳*۹۰
قیمت (ریال)
۴۴۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۹۰*۹۰*۹۰
قیمت (ریال)
۵۴۵،۶۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۶۳*۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۴۵،۸۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۷۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۷۰۵،۵۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
سه راه جوشی 45 درجه پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۹۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۰۰،۷۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا