لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی مساوی 45 درجه پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی مساوی 45 درجه پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی 45 درجه پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه جوشی 45 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۲۲۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۲۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۹۲،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۰۹،۱۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۴۵،۶۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۸۰،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۰۲۲،۵۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 45 درجه مساوی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: جوشی درجه: 45 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۸۴۲،۹۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۸۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پلیکا 45 درجه گلپایگان
سه راه پلیکا 45 درجه گلپایگان
درجه: 45
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۲۴۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا