لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سه راهی مساوی 90 درجه پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی 90 درجه پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی 90 درجه پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۷۶،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۶۶۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۹۲۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۶۸۰،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۲،۹۹۱،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn6 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
۵،۳۴۰،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۶۴۷،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۱۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۳۸۴،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
سه راه جوشی 90 درجه مساوی - فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی - فشار قوی نوع اتصال: جوشی درجه: 90 فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۲،۳۹۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا