لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سیفون پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید سیفون پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۱۹،۴۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۷۸،۳۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۴۹،۱۹۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۹۲،۱۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
سیفون جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۰۸،۹۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا