لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

سیفون پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سیفون پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سیفون پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۱۹،۴۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۷۸،۳۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۴۹،۱۹۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۵۹۲،۱۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
سیفون جوشی Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۰۸،۹۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا