لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

فلنج پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت فلنج پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 6808-5569-021 برای دریافت جدیدترین قیمت فلنج پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۰۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۱۲۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۵۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۱۳،۴۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۲۷۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۳۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۴۲۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN6 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۳۳۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
فلنج جوشی پلیران - PN10 - PE100
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۴۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا