لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

لوله پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۶۸،۵۲۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۸۸،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱۴۱،۹۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۲۱۷،۸۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۳۳۵،۸۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۵۳۴،۰۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۷۵۸،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۰۸۲،۸۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۶۰۲،۸۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
لوله جوشی فشار قوی Pn10 - PE100 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): فشار قوی نوع اتصال: جوشی فشار: Pn10 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۲،۰۶۱،۶۷۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا