لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

موفه بلند پلی اتیلن جوشی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت موفه بلند پلی اتیلن جوشی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت موفه بلند پلی اتیلن جوشی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۳۶۵،۲۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۴۵۶،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۶۲۲،۲۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۹۱۷،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۱۰۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn6 - PE100 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn6 PE: PE100
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۷۳۹،۲۳۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn10 - PE80 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn10 - PE80 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn10 PE: PE80
سایز
۲۰۰
قیمت (ریال)
۴،۶۵۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه جوشی بلند Pn10 - PE80 (6+) پلی اتیلن پلیران
موفه جوشی بلند Pn10 - PE80 (6+) پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: جوشی طول: بلند فشار: Pn10 PE: PE80
سایز
۲۵۰
قیمت (ریال)
۷،۹۳۵،۲۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا