لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

موفه کوتاه پلی اتیلن جوشی

لیست قیمت خرید موفه کوتاه پلی اتیلن جوشی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 5 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 5 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۱۹۴،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 6 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 6 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۲۵۳،۲۱۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 7 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 7 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۳۰۲،۱۵۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 9 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 9 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۴۱۸،۹۸۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 11 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 11 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۵۹۸،۱۲۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 12 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 12 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۸۷۰،۱۶۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 16 میلی متر
موفه کوتاه جوشی پلیران - PN6 - PE100 سایز 16 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۶۰
قیمت (ریال)
۱،۳۸۲،۶۴۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا