لوله و اتصالات پلی اتیلن جوشی

چهارراه جوشی

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
چهار راه جوشی پلیران - PN5
چهار راه جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۶۳*۶۳*۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۲۷۸،۵۵۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
چهار راه جوشی پلیران - PN5
چهار راه جوشی پلیران - PN5
واحد: عدد
سایز
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۱،۰۱۲،۰۷۰
تعداد
تخفیف
۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا
۰۲۱۵۵۶۹۶۸۰۸