لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت اتصال فلنجدار پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۶۳*۲"
قیمت (ریال)
۲،۳۹۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۷۵*۲.۱/۲"
قیمت (ریال)
۳،۱۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۹۰*۳"
قیمت (ریال)
۳،۷۴۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۹۰*۴"
قیمت (ریال)
۴،۴۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۱۱۰*۴"
قیمت (ریال)
۵،۲۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
اتصال پیچی فلنجدار Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فلنجدار فشار: Pn10
سایز
۱۲۵*۵"
قیمت (ریال)
۸،۷۵۷،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سرپیچ پیچی  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
سرپیچ پیچی Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۴۸،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سرپیچ پیچی  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
سرپیچ پیچی Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۶۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سرپیچ پیچی  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
سرپیچ پیچی Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سرپیچ پیچی  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
سرپیچ پیچی Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۱۵۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا