لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی

لیست قیمت خرید درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 20 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 20 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۸۴۶،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 25 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 25 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱۱۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 32 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 32 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱۷۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 40 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 40 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۰۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 50 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 50 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 63 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 63 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 75 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 75 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 90 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 90 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 110 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 110 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۶۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 125 میلی متر
درپوش انتهایی پیچی پلیران سایز 125 میلی متر
واحد: عدد
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۴،۲۴۳،۸۰۰
تعداد
تخفیف
۵٪ ۲۰٪
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا