لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت درپوش انتهایی پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۶
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۰
قیمت (ریال)
۸۴،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵
قیمت (ریال)
۱۱۱،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲
قیمت (ریال)
۱۷۸،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰
قیمت (ریال)
۳۰۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۴۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۶۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۱،۱۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۹۰
قیمت (ریال)
۱،۵۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
درپوش پیچی انتهایی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): انتهایی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۱۰
قیمت (ریال)
۲،۶۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا