لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

زانو پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت زانو پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت زانو پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۷،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۱۶۸،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۲۵۵،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۳۶۸،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۴۰
قیمت (ریال)
۶۳۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۸۶۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۳۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۲،۵۰۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۹۰*۹۰
قیمت (ریال)
۳،۳۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
زانو پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۵،۵۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا