لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راهی تبدیلی پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی تبدیلی پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی تبدیلی پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵*۲۰*۲۵
قیمت (ریال)
۳۰۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۲۰*۳۲
قیمت (ریال)
۴۶۳،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۲۵*۳۲
قیمت (ریال)
۴۶۳،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۲۵*۴۰
قیمت (ریال)
۷۸۰،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۳۲*۴۰
قیمت (ریال)
۷۸۰،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۳۲*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۱۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۴۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۱۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳*۳۲*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۷۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳*۴۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۷۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه تبدیل پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳*۵۰*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۷۲۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا