لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

سه راهی مساوی پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت سه راهی مساوی پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت سه راهی مساوی پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۶*۱۶*۱۶
قیمت (ریال)
۱۰،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۰*۲۰*۲۰
قیمت (ریال)
۲۴۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵*۲۵*۲۵
قیمت (ریال)
۳۲۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۳۲*۳۲
قیمت (ریال)
۵۱۰،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۴۰*۴۰
قیمت (ریال)
۹۳۳،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۵۰*۵۰
قیمت (ریال)
۱،۲۸۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۶۳*۶۳*۶۳
قیمت (ریال)
۱،۷۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۷۵*۷۵*۷۵
قیمت (ریال)
۳،۲۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۹۰*۹۰*۹۰
قیمت (ریال)
۴،۸۵۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
سه راه پیچی مساوی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): مساوی نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱۱۰*۱۱۰*۱۱۰
قیمت (ریال)
۸،۲۷۰،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا