لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

مغزی پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت مغزی پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت مغزی پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

بازه قیمت (ریال)
فیلترهای منتخب
جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱/۲"*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۹،۶۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳/۴"*۳/۴"
قیمت (ریال)
۷۱،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱"*۱"
قیمت (ریال)
۱۲۵،۴۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱.۱/۴"*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۱۹۲،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۱.۱/۲"*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۶۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
مغزی پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲"*۲"
قیمت (ریال)
۳۷۹،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا