لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی پلی رود

لطفا توجه کنید

لیست قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی پلی رود

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی پلی رود به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۹۱،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۲۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۲۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۲۵*۱"
قیمت (ریال)
۱۲۳،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۳۲*۱"
قیمت (ریال)
۱۸۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۴۰*۱.۱/۴"
قیمت (ریال)
۳۱۹،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۵۰*۱.۱/۲"
قیمت (ریال)
۴۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۵۰*۲"
قیمت (ریال)
۴۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۶۳*۲"
قیمت (ریال)
۶۸۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
اتصال پیچی نر  Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
اتصال پیچی نر Pn10 پلی اتیلن پلی رود اتصال
نوع اتصال: پیچی نر فشار: Pn10
سایز
۷۵*۲"
قیمت (ریال)
۱،۲۲۷،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا