لوله و اتصالات پلی اتیلن پیچی

کمربند پلی اتیلن پیچی

لطفا توجه کنید

لیست قیمت کمربند پلی اتیلن پیچی

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت کمربند پلی اتیلن پیچی به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۸۹،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵*۱/۲"
قیمت (ریال)
۹۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۲۵*۳/۴"
قیمت (ریال)
۹۶،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۱/۲"
قیمت (ریال)
۱۸۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۳۲*۳/۴"
قیمت (ریال)
۱۸۷،۲۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۲۳۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۲۳۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۴۰*۱"
قیمت (ریال)
۲۳۰،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی دو پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی دو پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): دو پیچ نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۱/۲"
قیمت (ریال)
۳۵۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
کمربند پیچی دو پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران
کمربند پیچی دو پیچ Pn10 پلی اتیلن پلیران
نوع(تایپ): دو پیچ نوع اتصال: پیچی فشار: Pn10
سایز
۵۰*۳/۴"
قیمت (ریال)
۳۵۲،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا