لوله و اتصالات پوش فیت

ابزارآلات پوش فیت

لیست قیمت خرید ابزارآلات پوش فیت

تعداد اقلام مورد نیاز خود را ثبت نمایید تا قیمت نهایی به همراه تخفیف اعمال شده به صورت آنلاین در پیش فاکتور نمایش داده شود.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
Cm: سانتی متر    Deg: درجه   
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
کونیک کن پلیران
کونیک کن پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (ریال)
۸،۵۰۲،۷۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
آچار تسمه ای پلیران
آچار تسمه ای پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (ریال)
۳،۶۳۹،۱۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۰
قیمت (ریال)
۴،۲۰۵،۰۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۰۰
قیمت (ریال)
۵،۶۰۳،۵۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
استاپر پلیران
استاپر پلیران
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۶،۶۰۱،۹۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
لوله بر چندمنظوره
لوله بر چندمنظوره
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۱۲۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه
دستگاه برش و پخ لوله با سه پایه مربوطه
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۵۰
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۶۳
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
قالب دستگاه برش و پخ لوله
قالب دستگاه برش و پخ لوله
واحد: عدد نوع: معمولی
سایز
۷۵
قیمت (ریال)
۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
ارتباط با کارشناسان پایپ کالا