لوله و اتصالات پوش فیت

تبدیل پوش فیت

لطفا توجه کنید

لیست قیمت تبدیل پوش فیت

شما میتوانید با شماره تلفن پایپ کالا 02155696808 برای دریافت جدیدترین لیست قیمت تبدیل پوش فیت به همراه تخفیف ویژه تماس بگیرید. همچنین امکان ثبت پیش فاکتور آنلاین در لیست قیمت پایین وجود دارد و مشخصات فنی این محصول به صورت کامل در انتهای لیست قابل مشاهده است.

جمع کل:  {{cart.totalPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
جمع کل با تخفیف:  {{cart.totalDiscountedPrice|commaSeparated|persianNumber}}  ریال
تصویر و مشخصات فنی
نام کالا
سایز
قیمت (ریال)
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
جمع با تخفیف (ریال)
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۵۰*۴۰
قیمت (ریال)
۲۱۳،۷۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۳۲۱،۴۸۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۵۲۱،۱۴۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۵۵۶،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۲۵*۱۱۰
قیمت (ریال)
۸۰۷،۳۰۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۱۶۰*۱۲۵
قیمت (ریال)
۱،۴۱۳،۹۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
تبدیل پوش فیت پروتکت پلیران
نوع پوشش: پروتکت
سایز
۲۰۰*۱۶۰
قیمت (ریال)
۲،۳۲۳،۱۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۷۵*۵۰
قیمت (ریال)
۵۹۷،۶۵۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۵۰
قیمت (ریال)
۹۶۰،۰۱۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
تبدیل پوش فیت سایلنت پلیران
نوع پوشش: سایلنت
سایز
۱۱۰*۷۵
قیمت (ریال)
۱،۰۴۴،۶۶۰
تعداد
تخفیف
جمع (ریال)
۰
جمع با تخفیف (ریال)
۰
تماس با کارشناسان پایپ کالا